19/04/2021
PROJE TABANLI ÖĞRENME

21. YÜZYIL BECERİLERİ

Bu terim, uzun zamandır hayatımızda ama birçok insan bu terimi kullanırken içini dolduramıyor ve bu becerilerin ne olduğuyla ilgili yanlış öğrenmelere sahip…

Bu yazımda sizlere 21. yy becerilerinden kısaca bahsedip yanlış kullanımlarının bu becerileri geliştirmemizi nasıl engellediğini açıklayacağım.

Bir sonraki yazımda ise bu becerileri geliştirmek için hangi öğrenme modellerini kullanmanız gerektiğini paylaşacağım.

21. yüzyıl becerilerini aslında yüzyıla mâl etmek yerine, hayatta kalma ve başarılı olma becerileri olarak düşünebiliriz. Her ne kadar yaşadığımız yüzyılın gereklerini içeriyormuş gibi görünse de 21. yy becerileri birçok yüzyılın yaşam becerilerini ve insan olmanın gereklerini kapsar.

Bu becerileri öğrenme ve yenilikçilik becerileri, okuryazarlık becerileri, yaşam ve kariyer becerileri şeklinde üç başlık altında toplayabiliriz. (Her geçen gün yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonlarıyla karşılaşmak mümkün.) Bu üç başlık altındaki 13 beceri, öğrencilerinin gelecek kariyerleri açısından çok önemlidir.

ÖĞRENME VE YENİLİKÇİLİK BECERİLERİ

Bu beceriler bilişsel ve duyuşsal süreçleri içerir. Bu beş beceri herhangi bir alanda başarılı olabilmek için temel beceriler olarak belirlenmiştir.

 1. Eleştirel düşünme: Bir bilgiyi ya da durumu analiz etme becerisidir.
 2. Problem çözme: Edindiği bilgi ve deneyimler ışığında bir probleme çözüm üretme becerisidir.
 3. İşbirliği: Başkaları ile etkili ve üretken bir şekilde çalışabilme becerisidir.
 4. İletişim: Duygularını ve düşüncelerini sözlü ya da sözsüz olarak ifade edebilme, karşındakini de aktif bir şekilde dinleyip anlama becerisidir.
 5. Yaratıcılık: Yeni ve taze düşünme yolları ile özgün ürünler ya da düşünceler üretebilme becerisidir.

OKURYAZARLIK BECERİLERİ

Okuryazarlık becerileri bilgiye ulaşma, onu anlama, işleme ve değerlendirme ve elde ettiği verileri etkin bir şekilde ifade edebilme becerisidir.

 1. Bilgi Okuryazarlığı
 2. Teknoloji Okuryazarlığı
 3. Medya Okuryazarlığı

YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ

Yaşam ve kariyer becerileri, kişisel hayatımızda önemli olduğu gibi aynı zamanda profesyonel hayatta da edinilmesi gereken becerilerdir.

 1. Esneklik ve Adaptasyon: Esneklik, bireyin yeni koşullar ve durumlar karşısında davranışlarını ve hamlelerini etik ve ahlaki değerlerini koruyarak değiştirme becerisidir. Adaptasyon, yeni koşullara ayak uydurabilme ve hayatta kalabilme becerisidir.
 2. Atılganlık ve Kendini Yönlendirme: Bir görevi dıştan bir söylem gelmeden kendi isteğiyle başlatabilmek atılganlık becerisidir. Kendini yönlendirme becerisi ise içsel motivasyonu sağlayabilme ve adımlarına karar verebilme becerisidir.
 3. Liderlik ve Sorumluluk: Liderlik, içinde bulunduğu durumun zorlukları karşısında etkili bir şekilde bir gruba öncülük edebilme ve yönetebilme becerisidir.  Sorumluluk ise küresel ya da bölgesel sorunlar konusunda üzerine düşeni yapma, görevlerinin bilincinde ve duyarlı bir vatandaş olma becerisidir.
 4. Üretkenlik: Belli zaman aralığı içinde verilen görev ya da problem doğrultusunda çözüm niteliğinde anlamlı ürünler yaratma becerisidir.
 5. Sosyal ve Kültürel Beceriler: Bunlar, farklı kimliklerin ve etnik kökenlerin olduğu ortamlarda etkili iletişim kurma ve işbirlikli çalışma becerileridir.

Gerek öğretmenlik gerekse koordinatörlük yaşantımda 21. yüzyıl becerileriyle ilgili hatalı söylem, tutum ve yaklaşımlarla karşılaştım.  Bunlardan bazılarını şu şekilde belirtebilirim:

 • Ben 21 yy becerilerine odaklanmak istemiyorum, ben sadece eleştirel düşünmeye odaklanacağım. Bu tarz söylemler, bizi eğitimi bütüncül olarak görmekten alıkoyar. Geleceğimizi oluşturan çocukların, ülkemizi temsil eden ve geliştiren bireyler olacağını düşündüğümüzde eğitime bütüncül bakıp onları hayata ve geleceğe hazırlamamız gerektiği bilinciyle sorumluluk almalıyız. Bu yüzden tek beceriye odaklanmak öğrencilerimizi ve kendimizi hafife almak olur ve onları yüzyılın gereklerine hazırlamaz.
 • 21. yy becerileri çok popüler bir terim, bence oraya odaklanmayalım. Eğitimin ve öğretim programlarının en temel amacı öğrencilere çeşitli beceri, değer ve tutumları kazandırmak. Bu tarz söylemlerin temelinde bu becerileri nasıl kazandıracağımızı ve ölçeceğimizi bilmemek yatmaktadır çoğunlukla. Bu durum da bizleri, 21. yüzyıl becerilerini hor görmeye ve yok saymaya itiyor.
 • 21. yy becerileri ve çoklu okuryazarlık üzerine çalışacağım. 21. yy becerileri ve yaratıcılık üzerine bir söyleşi… Çoklu okuryazarlık ve yaratıcılık zaten 21. yy becerileridir.
 • Bu beceriler, öğretmenler için değil öğrenciler için gereklidir. 21. yy becerilerine sahip olmayan ve ne olduklarını bilmeyen öğretmenlerin, bu alanda öğrencilerine destek olması beklenemez. Dolayısıyla eğitimcilerin kendi farkındalıkları ve becerileri üzerine çalışması, 21 yy becerilerini geliştiren öğrenme süreçleri tasarlamalarına yardımcı olacaktır.
 • Müfredat yetiştiriyorum, beceri ve tutuma odaklanamam. Öğretim programları öğrencilerde çeşitli beceri, değer ve tutumları geliştirmek için vardır. Bilgi, bunları geliştirmede bir araçtır. Öğretim programlarını bilgi aktarma kaynakları olarak gören kişilerin, eğitim felsefe ve yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerekir.
 • Tutum ölçülemez, o yüzden ben ders planıma tutum geliştiren bir şey ekleyemem.  Tutum, öğrenmenin belki de en önemli tetikleyicisidir ve ölçülebilir. Bunun için geliştirilmiş birçok ölçme aracı vardır. Bu tür yargılara varmadan önce her eğitimci birer araştırmacı ve yaşam boyu öğrenen olduğunu unutmamalıdır.

Bunlar gibi birçok yanlış yargı ya da kullanım sayabiliriz ama şimdilik en çok karşılaştıklarımı sizlerle paylaştım.

Değişen dünya bize gösteriyor ki artık bilinen meslekler, yerlerini yenilerine bırakıyor. Okullarımızda ve evlerimizde yüzyıla ve gerekliliklerine ayak uydurmalıyız. Eğitimciler olarak “MIŞ gibi yapmaktan” vaz geçerek, sorumluluğu üstümüze alıp, bilgi ölçmeyi bırakıp, beceri ve tutum geliştiren sistemler yaratmak üzerine çalışmalıyız.

Eğer siz de bu becerileri geliştirecek ders ve sistem tasarımları yapmak istiyorsanız davincieğitim.com sitesini ziyaret edip, kurumlarınızın çağa ayak uydurması için gerekli eğitimleri almasını sağlayabilirsiniz. İster öğretmen olun ister lider ya da yönetici, değişim ve dönüşüm için daha fazla geç kalmayın.

Tuğba İNANÇ

CEO

Da Vinci Öğrenme Akademisi

YARARLANILAN KAYNAKLAR

https://www.davinciegitim.com/

https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills

https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf

http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/21st_Century_Skill_Handbook.pdf

Bu yazıyı değerlendiriniz
[Total: 2 Average: 4.5]

Bir Yorum Yazın