A’DAN Z’YE ÖĞRETİM TASARIMI

Eğitimin temel amaçlarından biri, öğrencilere çözümleyici, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaktır.

Öğretim programlarının tamamında bu üst düzey düşünme becerilerinden bahsedilmekte ve bunların öğrencilere kazandırılması gerektiği belirtilmektedir ancak bunların kazanımlarla ilişkisi kurulmadığı ve beceriyle kazanım ayrı şey olarak ele alındığı için öğretmenler, bu becerileri kazanımlarla ilişkilendirmekte, kazandıracak etkinlikler düzenlemekte ve ölçmekte güçlük çekmektedir.

Kesinlikle var. Her kazanım öğrencilere bir bilgi, beceri, değer ya da tutumu kazandırmak için yazılır. 

Ne yazık ki hayır! Öğretim programlarının açıklamalar bölümünde becerilerden bahsedilmesine rağmen bunların kazanımlarla ilişkisi yeterince açık kurulmamış. Bazı kazanımlarda hiçbir beceri, değer ya da tutum yokken bazılarında birden çok beceriye yer verilerek teknik olarak hatalar yapılmış.

Eğitimimizde beceri ve kazanım arasındaki ilişkileri, temel ve üst düzey düşünme becerilerini, bunların kazanımlarla ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele alacağız. Öğretim programlarındaki kazanımları inceleyip bunların göstermeye çalıştığı becerileri belirleyeceğiz, hatalı kazanımları yeniden yazacağız.

Bu durumda hedeflenen beceriye yönelik öğretim süreci gerçekleştiremez, ölçme aracı hazırlayamazsınız. İstenenden farklı bir özelliği ölçüp kararlar verirsiniz. Bu da yaptığınız ölçmede geçerlik sorununu gündeme getirir.

Kesinlikle! Olması gereken de budur. Beklenen beceri, değer ya da tutuma yönelik öğretim süreci gerçekleştirmek ve bunları ölçecek ölçme aracı geliştirmek öğretimde geçerliği ve güvenirliği sağlar. Eğitimimizde bunu sağlamaya yönelik uygulamalar bulunmaktadır.

Bu eğitimde;

– Düşünme becerileriyle kazanımlar arasındaki ilişkiyi açıklayacak,

– Temel ve üst düzey düşünme becerilerini açıklayacak,

– Temel ve üst düzey düşünme becerileriyle Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin basamakları arasında ilişki kuracak,

– Bir kazanımda bulunması gereken özellikleri belirleyecek,

– Kazanımları, bulunması gereken özellikler açısından değerlendirecek,

– Bir kazanımın işaret ettiği düşünme becerisini saptayacak,

– Bir kazanımı, beceri gösterecek şekilde yeniden düzenleyecek,

– Bir kazanımı gerçekleştirici nitelikte öğretim süreci planlayacak, 

– Kazanımlarla tutarlı ölçme aracı geliştireceksiniz. 

– Düşünme becerisi nedir?

– Temel ve üst düzey düşünme becerileri nelerdir?

– Düşünme becerileriyle kazanımlar arasındaki ilişki nedir?

– Temel ve üst düzey düşünme becerileriyle Yenilenmiş Bloom Taksonomisi arasındaki ilişki nedir?

– Bir kazanımda hangi özellikler bulunmalıdır?

– Geçerlik sorunu nasıl ve ne zaman ortaya çıkar?

– Beceri, kazanım, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme ilişkisi nasıl kurulur?

Paylaş
Bize Sorun
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?
0
SEPETİNİZ
  • Sepetinizde ürün yok.