BAR GRAFİKLERİYLE PROBLEM ÇÖZME

Matematik eğitiminin en temel amaçlarından biri öğrencilere, yaşamlarında da kullanabilecekleri problem çözme becerisini kazandırmaktır. Problem çözme, matematik öğretiminin odak noktasıdır ancak öğrencilerin çoğunluğu problem çözmede güçlük yaşamakta, problemde kullanılan matematiksel dili ve sunulan bilgiler arasındaki ilişkileri anlamakta zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunların sonucu olarak ortaya çıkan başarısızlık, problem çözme ve matematiğe karşı düşük akademik benlik algısının oluşmasına neden olmaktadır.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için öğretmenlerin, problem çözme sürecinde kullandıkları öğretmen merkezli yaklaşımların yerine farklı stratejilerden yararlanması gerekiyor. Görselleştirme, bu stratejilerden biri. Görselleştirme, öğrencilerin hayal gücünü tetikler ve kavramsal anlayışlarını derinleştirir.

Bir görselleştirme stratejisi olan bar grafiği, öğrencilerin problemde sorulanla verilenler arasındaki ilişkiyi görsel olarak düşünmelerini ve sorulanı hesaplamak için hangi işlem ya da işlemlerin yapılması gerektiğini görmelerini sağlayan bir diyagramdır.

Bar grafikleri her şeyden önce matematiksel kavramayı sağlar. Çocukların problemde sorulanla verilenler arasındaki ilişkiyi görmesine, problemi çözmek için bir plan yapmalarına yardımcı olur. Karmaşık görünen problemlerin kolaylıkla çözülmesini sağladığı için problem çözmeye ve matematiğe karşı olumsuz akademik benlik algısı geliştirmiş çocukların özgüvenlerini yükseltir.

Evet, farklı problemler için farklı bar grafikleri vardır. Eğitimimizde bunların hepsi ele alınmaktadır.

Bar grafikleri özellikle ilkokul birinci sınıfın son zamanlarından çocukların soyut düşünmeye yeni yeni başladıkları ortaokul son sınıf dahil olmak üzere her düzeyde kullanılabilir. Öğretmenler isterlerse ortaöğretimde de bar grafiklerinden yararlanabilirler. Bu eğitimimiz ilkokul 1 – 4. sınıflarıyla sınırlıdır.

Bar grafikleri matematiğin sayılarla problem çözme gerektiren her alanında kullanılabilir. İlkokul düzeyinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri gerektiren problemler, karışık işlem problemleri, birim ve basit kesirlerle ilgili problemler, uzunluk ölçme, çevre hesaplama, zaman ölçme, tartma, sıvıları ölçme kullanım alanlarından bazılarıdır.

Bu eğitimde

– Bar grafiğinin kullanım amaçlarını açıklayacak, 

– Bar grafiği kullanmanın yararlarını tartışacak,

– Bar grafiği türlerini tanıyacak,

– Farklı türdeki bar grafiklerini oluşturan ögeleri belirtecek,

– Bar grafiği çizilirken dikkat edilmesi gereken unsurları açıklayacak,

– Bar grafiği çizerken kullanılan problem çözme aşamalarını belirtecek,

– Bir probleme uygun bar grafiği türünü belirleyecek,

– Çeşitli problemler için uygun bar grafiklerini çizeceksiniz.

– Bar grafiği nedir?

– Bar grafikleri hangi amaçlarla kullanılır?

– Problem çözmede bar grafiklerini kullanmanın yararları nelerdir?

– Bar grafiği türleri nelerdir?

– Bar grafiği çizilirken nelere dikkat edilmelidir?

– Bar grafiklerinin kullanımı ne zaman ve nasıl öğretilmelidir?

– Bar grafikleri matematiğin hangi alanlarında kullanılabilir?

– Bar grafiği çizerek problem çözme aşamaları nelerdir?

Paylaş
Bize Sorun
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?
0
SEPETİNİZ
  • Sepetinizde ürün yok.