DİJİTAL YERLİ VE DİJİTAL GÖÇMEN ÇATIŞMASI

DİJİTAL YERLİ VE DİJİTAL GÖÇMEN ÇATIŞMASI

Dijital yerlilerin karşısında, “Eskiden internet mi vardı!” diyen, sabah kalktığında mobil telefonunu değil de gözlüğünü arayan, yeni teknolojilere alışmakta zorlanan ve kullanırken bunları bozma endişesi yaşayan bir nesil var. Peki, bunlar kim?

Bunlar da dijital göçmenler.

DİJİTAL GÖÇMEN KİMDİR?

Dijital göçmen, analog dünyada doğmuş, cep telefonu, tablet gibi teknolojik ürünler ve internetle sonradan tanışmış ve bunların oluşturduğu dünyaya ayak uydurmaya çalışan nesli ifade ediyor. 1980 öncesinde doğan X kuşağı, bebek patlaması nesli ve sessiz nesilden insanlar dijital göçmenleri oluşturuyor.

Teknolojik araçları kullanma ve teknolojiyi kullanarak öğrenmede güçlükler veya çeşitli uyum sorunlarıyla karşılaşabilen dijital göçmenlerin teknoloji okuryazarlığı, dijital yerlilere göre daha düşük düzeyde. Yeni teknolojilere uyum sağlamaya çalışan, zaman zaman bunlara korkuyla yaklaşan dijital göçmenler, dijital dünyada yaşamıyorlar ama bu dünyada kendi yollarını buluyorlar.

Peki, bu iki nesil neden çatışıyor?

Bunun yanıtı, dijital yerlilerin öğrenme biçimleriyle dijital göçmenlerin öğretme biçimi arasındaki farkta gizli.

DİJİTAL GÖÇMENLER NASIL ÖĞRETİYOR?

Teknoloji çağında yaşasak da yüzlerce yıl öncesinden miras kalan geleneksel anlayış sınıflarda devam ediyor. Öğret – test et anlayışıyla büyüyen dijital göçmenler, bu yaklaşımın dijital yerliler için de uygun olduğunu düşünüyor ancak yanılıyorlar. Geleneksel öğretim, dijital yerlilerin öğrenme biçim ve tercihlerini dikkate almıyor. Bu tarz bir öğretim, dijital yerlilerin ilgilisini çekmiyor, onları öğrenmeye motive etmiyor. Bu nedenle hem öğretim yöntemlerimiz hem de materyallerimizde çok ciddi değişiklikler yapmamız gerekiyor.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

COMBES, B.(2006).Techno savvy or techno oriented: who are the net generation? Paper  presentedat the Proceeding sof the Asia-Pacific Conferenceon  Library & Information Education & Practice 2006(A-LIEP2006),Singapore,. Corvi,E.,Bigi,A.,&Ng,G.(2007).TheEuropeanMillennialsversustheUSMillennials:similarities anddifferences.

OBLİNGER, D. G.,ve OBLİNGER, J. L. (2005). Educating the Net Generation: EDUCAUSE. https://www.educause.edu/ir/library/PDF/pub7101.PDF

PARSA, A.F. (2014). Yeni Gerçeklik: Dijital Yerliler ve Göçmenlerle 21. Yüzyıl Okuryazarlığında Birleşmek. https://www.researchgate.net/publication/308785291

PRENSKY, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5) https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

ŞAHİN, M.C. (2009). Yeni Bin Yılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu University Journal Of Social Sciences. Cilt9, Sayı 2, 155- 172. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869539.pdf

Paylaş

Bir Yorum Yazın