DİJİTAL YERLİLER KİMDİR VE NASIL ÖĞRENİRLER?

DİJİTAL YERLİLER KİMDİR VE NASIL ÖĞRENİRLER?

Ebeveynlerine “Siz eskiden gerçekten telefon numaralarını ezberliyor muydunuz?” sorusunu soran, “Bizim zamanımızda cep telefonu ve bilgisayarlar yoktu.” diyen büyükanne ve büyükbabasına, “Peki, o zaman internete nasıl bağlanıyordunuz?” diyerek onları şaşkına çeviren bir nesille birlikte yaşıyoruz. Bunlar, sabah uyanır uyanmaz mesajlarını ve elektronik postalarını kontrol ediyor, bir odadan diğerine geçerken bile vücutlarının bir parçası gibi gördükleri cep telefonlarını yanlarında götürüyorlar.

Peki, kim bunlar? Kim bu cep telefonu, tablet ve bilgisayarla yaşayan, bu araçların ve internetin dünyanın ilk oluştuğu andan beri hep var olduğunu düşünen insanlar?

Bunlar, dijital yerliler.

DİJİTAL YERLİ KİMDİR?

Teknoloji ve internet çağında doğdukları için onlara dijital yerli deniyor. 1980 ve sonrasında doğan Y kuşağı, Z kuşağı ve Alfa kuşağındaki insanlar dijital yerlileri oluşturuyorlar. Özellikle 2000 ve sonrasında dünyaya gelenler, dijital yerlilerin en belirgin temsilcilerini oluşturuyorlar.

Dijital yerliler, doğdukları andan itibaren teknolojiyle iç içe yaşıyorlar. Teknolojik aletleri, yaşamın bir parçası olarak kabul ediyorlar. Bunları kullanırken kendilerine özgü bir dil ve kültür geliştiriyorlar. Hepsi bilgisayar, internet ve video oyunlarının dijital dilini, ana dilleri gibi konuşuyor. 

DİJİTAL YERLİLER NASIL ÖĞRENİYOR?

Bugünün öğrencileri, eğitim sistemimizin eğitmek için tasarlandığı öğrencilerden oldukça farklı özelliklere sahip. Teknolojiyle büyüyen ilk nesil olma özelliğini taşıyorlar. Teknolojiyle girdikleri etkileşim sonucunca düşünme ve verileri işleme biçimleri, önceki nesillerden çok farklılaşmış durumda.

Dijital yerliler;

• Bilgiye hızla erişmek istiyor,

• Metin yerine görsel ve grafikleri tercih ediyor,

• Bir metni doğrusal bir biçimde okumak yerine bölümler halinde rastgele okumayı tercih ediyor,

• Oyunlar aracılığıyla öğrenmeyi istiyor,

• Ardışık şekilde değil, bütünsel olarak öğrenip sonra öğrendikleri arasındaki ilişkileri kuruyor,  

• Aynı anda birçok işi yapabiliyor ve

• Keşfederek öğrenmek istiyorlar.

Ama bu isteklerini gerçekleştirirken dijital göçmenlerle çatışmalar yaşıyorlar.

Dijital göçmenlerin özelliklerini öğrenmek ve dijital yerlilerle neden çatışma yaşadıklarını anlamak için “Dijital Yerli ve Dijital Göçmen Çatışması” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

COMBES, B.(2006).Techno savvy or techno oriented: who are the net generation? Paper  presentedat the Proceeding sof the Asia-Pacific Conferenceon  Library & Information Education & Practice 2006(A-LIEP2006),Singapore,. Corvi,E.,Bigi,A.,&Ng,G.(2007).TheEuropeanMillennialsversustheUSMillennials:similarities anddifferences.

OBLİNGER, D. G.,ve OBLİNGER, J. L. (2005). Educating the Net Generation: EDUCAUSE. https://www.educause.edu/ir/library/PDF/pub7101.PDF

PARSA, A.F. (2014). Yeni Gerçeklik: Dijital Yerliler ve Göçmenlerle 21. Yüzyıl Okuryazarlığında Birleşmek. https://www.researchgate.net/publication/308785291

PRENSKY, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5) https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

ŞAHİN, M.C. (2009). Yeni Bin Yılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu University Journal Of Social Sciences. Cilt9, Sayı 2, 155- 172. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869539.pdf

Paylaş

Bir Yorum Yazın