DİJİTAL YERLİLERİN YAŞAMLARINI BELİRLEYEN ÖGELER

DİJİTAL YERLİLERİN YAŞAMLARINI BELİRLEYEN ÖGELER

“Dijital Yerliler Kimdir ve Nasıl Öğrenirler” adlı yazımızda dijital yerlilerin temel özelliklerini incelemiştik. Bu yazımızda dijital yerlilerin yaşamlarını belirleyen ögeleri ele alacağız.

Dijital yerlilerin yaşamlarının merkezinde çevrimiçi ortamlar var. Her türlü işlerini bunları kullanarak gerçekleştiriyorlar. İnternetin olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyorlar. Çoğunluğu, internet olmadan yaşayamayacağına inanıyor.

Teknolojiyi kullanmaya doğuştan yetenekli ve yeni teknolojilere kolayca adapte olan dijital yerliler, bunu günlük hayatlarının bir parçası olarak görüyorlar ve günlük işleri başta olmak üzere her şey için teknolojik araçları ve interneti kullanıyorlar.

  • Hobi, oyun ve eğlence,
  • Sosyal ağlar üzerinden iletişim,
  • Bankacılık işlemleri, bilet alma, yer ayırtma gibi günlük işler,
  • Çalışma hayatı ve
  • Öğrenme, bu kullanım alanlarını oluşturuyor.  

Zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar, tablet ya da telefonlarıyla geçiren dijital yerlilerin, yaşları gençleştikçe interneti kullanma sıklıkları da artıyor. Elbette ki tüm bunlar, onların bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili ileri düzeyde bilgi ve beceriler edinmelerini sağlıyor. Diğerlerine göre daha genç yaştaki dijital yerliler, daha çeşitli ve karmaşık teknolojileri kolaylıkla kullanabiliyor. Dijital yerliler, birden çok görevi aynı anda yapabiliyor, bunları gerçekleştirirken iki ya da daha çok teknolojik aracı eş zamanlı olarak kullanabiliyor.

DİJİTAL YERLİLERİN YAŞAMLARINI BELİRLEYEN ÖGELER

Dijital yerlilerin yaşamlarını belirleyen sekiz öge bulunuyor:

Özgürlük

Otoriteyi ve kurallara uymayı sevmiyorlar. Özgürlük beklentilerini gündelik yaşamın her aşamasına yansıtarak, geleneksel çalışma ortamlarının dışında, serbest ve gündelik çalışma saatlerinden bağımsız hareket etmek istiyorlar.

Kişiselleştirme

Teknolojinin dilini kendi anadili gibi konuşabildiklerinden dijital araçları kişiselleştirmeyi, onları kendilerinin bir uzantısıymış ya da kendilerini ifade etmenin bir aracıymış gibi düzenlemeyi istiyorlar. Çalışma ortamına dair kişiselleştirme istekleri olan dijital yerliler, belirli mesai saatleri arasında çalışmayı tercih etmiyorlar.

Araştırmacılık

Cevap aramak yerine soru sormayı tercih eden sordukları sorulara hızlı cevaplar almayı bekleyen dijital yerliler, bilgiye ulaşmak için çeşitli yollar ve platformlar kullanıyorlar.

Dürüstlük

Düşündüklerini, olduğu gibi, saklamadan söylüyorlar.

Birlikte çalışma

Takım çalışmalarını seviyorlar ve bunu etkili şekilde gerçekleştiriyorlar.

Eğlence

Öğrenirken ya da çalışırken eğlenmek istiyorlar. Sabit kalmak ve sürekli aynı şeye odaklanmaya çalışmak onları rahatsız ediyor.

Hız

Bilgiye en kısa sürede ulaşmak istiyorlar, beklemeye tahammül edemiyorlar.

Yenilik

Sürekli yeni şeyler öğrenmek ve yapmak istiyorlar. Aynı şeyleri tekrarlamaktan hoşlanmıyorlar.

SONUÇ

Peki, dijital yerlilerle ilgili bu bilgilerin, bizim için eğitsel açıdan değeri nedir?

Şu an anaokulundan üniversiteye kadar öğrenim hayatlarına devam eden tüm öğrenciler dijital yerli sınıfına giriyor. Öğretim süreci ve materyallerini geleneksellikten kurtarıp bunların özelliklerini göre tasarlamazsak nesiller arası çatışma ve verimsiz bir eğitim süreci kaçınılmaz görünüyor.

Nesiller arasındaki çatışmayla ilgili olarak “Dijital Yerli ve Dijital Göçmen Çatışması” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

COMBES, B.(2006).Techno savvy or techno oriented: who are the net generation? Paper  presentedat the Proceeding sof the Asia-Pacific Conferenceon  Library & Information Education & Practice 2006(A-LIEP2006),Singapore,. Corvi,E.,Bigi,A.,&Ng,G.(2007).TheEuropeanMillennialsversustheUSMillennials:similarities anddifferences.

OBLİNGER, D. G.,ve OBLİNGER, J. L. (2005). Educating the Net Generation: EDUCAUSE. https://www.educause.edu/ir/library/PDF/pub7101.PDF

PARSA, A.F. (2014). Yeni Gerçeklik: Dijital Yerliler ve Göçmenlerle 21. Yüzyıl Okuryazarlığında Birleşmek. https://www.researchgate.net/publication/308785291

PRENSKY, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5) https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

ŞAHİN, M.C. (2009). Yeni Bin Yılın Öğrencilerinin Özellikleri. Anadolu University Journal Of Social Sciences. Cilt9, Sayı 2, 155- 172. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869539.pdf

Paylaş

Bir Yorum Yazın