ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Eğitimin birçok yönü gibi değerlendirmeler de uzun zamandır gelenekselliğini koruyordu. Bir ünite sonu değerlendirme testi veya quiz gibi daha acil değerlendirmeler için Kahoot gibi araçlar az da olsa kullanılıyordu. Ancak, dünyadaki hemen hemen her okulun belirli bir düzeyde uzaktan veya hibrit öğretimle karşı karşıya gelmesiyle anlamayı ve bilgiyi kontrol etmenin en iyi yollarını yeniden düşünmek ihtiyacı doğdu.

Çevrimiçi öğrenme, bazı değerlendirme zorlukları ortaya çıkardı: Öğrenciler, okula bilgisayarları aracılığıyla devam edeceklerse sorulan soruları Google’layarak mı yanıtlayacaklardı? Öğretmenin, gördüğü tek şey, ekrandaki küçük bir kare veya daha kötüsü bir kara kutu ise bir konunun,  kavramın anlaşılıp anlaşılmadığını veya dikkati nasıl ölçebilecekti?

Eski bir öğretmen, yönetici ve mobil öğrenme üzerine altı kitap yazmış olan eğitim danışmanı Carl Hooker, bugünlerde bir öğrencinin öğrenmesini nasıl değerlendirdiğimizi yeniden düşünmek için çok daha fazla nedenimiz olduğunu söylüyor. Hooker, notlara ve puanlara daha az ama öğrenmeye daha fazla önem atfederek öğrencilerin, ürün yerine sürece odaklanmalarına yardımcı olmanın, her zamankinden daha kritik olduğunu vurguluyor.

Hooker, bir öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ederken üç tür değerlendirmenin sürece dâhil edilmesini öneriyor. Bunlar;

  • Öğrenmenin değerlendirilmesi
  • Öğrenme olarak değerlendirme
  • Öğrenirken değerlendirme

Hooker, değerlendirme çerçevesini, amacınızı göz önünde bulundurarak oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Belki amaç, öğrencinin belirli bir zamanda nerede olduğunu belirlemeye yönelik biçimlendirici bir değerlendirmedir. Belki de amaç, öğrencinin konu hakkında nasıl düşündüğüne dair iç görü sağlayacak daha kapsamlı bir değerlendirmedir. Bu hususlar, değerlendirmenin eşzamanlı (senkron) mı yoksa eşzamansız (asenkron) mı olacağının, bireysel mi yoksa grupça mı yapılacağının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Öğrenmenin değerlendirilmesi:

Genellikle eşzamanlı olan geleneksel biçimlendirici değerlendirme, öğrenmenin nerede başladığını belirlemenin iyi bir yoludur. Öğrenciden, çoğunlukla Nearpod veya Kahoot gibi bir araç kullanarak başarısını göstermesi istenir.

Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yılın başında veya ortasında nerede olduklarını değerlendirmek için özellikle yararlıdır ve öğretmenlere öğrencilerin nerede oldukları ve nereye gitmeleri gerektiği konusunda bir fikir verir.

Öğrenme için değerlendirme:

Bu tür değerlendirmeler, öğrencilerin, kendi öğrenmelerini sahiplenmelerini sağlar. Birbirleri için bir sınav tasarlamalarını istemek, öğrenciler için iyi bir akran değerlendirmesi olabilir. Yaşça büyük öğrencilerde bu, okul yılının başlarında gerçekleşebilir. Küçük çocukların uygulama için biraz pratiğe ihtiyaçları olabilir.

Eşzamanlı olarak değerlendirme yapmak, anında geri bildirime izin verir. Ancak eşzamansız değerlendirmelerin de birçok avantajı vardır. Öğrenciler, bunları tamamlama süresi konusunda daha fazla esneklik elde ederler ve ani bir internet kesintisinin insafına kalmazlar. Örneğin Flipgrid aracılığıyla değerlendirme yaparak öğrencilerin seslerini duymak veya sesli olarak geri bildirim vermek mümkündür. Ayrıca hile yapmayı da zorlaştırır çünkü öğrenciler öğrendiklerini konuşarak gösterirler.

Öğrenirken değerlendirme:

Bu değerlendirmeler, öğrencilerden öğrenmelerini aktif olarak izlemelerini ister ve genellikle grup veya bireysel projeler şeklini alır. Bulb gibi araçlar bir portfolyo oluşturma sistemi sağlayarak öğrencilere, ürün öncesi ve sonrasında yansıtıcı değerlendirme fırsatları sunar.  Böylece öğrenciler, öğrenme süreciyle ilgili içgörü geliştirirler.

Birinci sınıf öğretmeni olarak yılsonuna kadar öğrencileri “öğrenirken” değerlendirmelere yönelten Hooker, onlara daha büyük proje tabanlı öğrenme etkinlikleri verdiğini, beklentilerini açıkladığını ve onlardan kendilerini izlemelerini istediğini belirtiyor. “Bunun faydası, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken şeylere yönelmeleri oldu.” diyor.

Hooker, “Pandemi, yönergelerimizi çeşitlendirmek için bir fırsat olabilir” diyor ve ekliyor “Normale döndüğümüzde, nihayet on yıllardır bahsettiğimiz kişiselleştirilmiş öğrenim noktasına gidebiliriz.”

Ebru PINAR

 

https://www.iste.org/explore/classroom/its-time-re-evaluate-k-12-assessments yazısından çevrilerek özetlenmiştir.

Paylaş

Bir Yorum Yazın