PROBLEME DAYALI ÖĞRETİM TASARIMI

İçinde yaşadığımız yüzyılda bireylerden beklenen en temel becerilerden biri problem çözmedir. Problem çözme sadece sayısal derslere indirgenebilecek bir beceri değildir çünkü birey, yaşamın her alanında problemlerle karşılaşmaktadır. Okul eğitiminin temel görev ve amaçlarından biri de öğrencilere karşılaşabilecekleri problemleri çözmek için yaklaşımlar ve stratejiler kazandırmaktır. Probleme dayalı öğretim tasarımı, bunu sağlamak için önemli bir araçtır. 

Öğrenme, yaşamla ilgili problemlerin çözümü sırasında gerçekleşir. Bir başka deyişle birey, bir sorun ya da problemle karşılaşınca düşünmeye başlar ve buna bir çözüm üretmeye çalışır. Probleme dayalı öğrenme tasarımı bireylerin düşünmelerini, ön bilgilerini de kullanıp yeni bilgiler keşfederek problemi çözmelerini sağlar. Bireyin kendisinin keşfettiği bilgiler daha kalıcı ve anlamlıdır.

Ayrıca öğrenme sürecinde öğrenenin amacının olması, onun öğrenme sürecine daha etkin ve güdülenmiş şekilde katılmasını sağlar. Probleme dayalı öğrenme tasarımı bunu sağlamakta da çok etkilidir.

Kesinlikle var. Zaten problem çözme üst düzey düşünme becerilerinden biridir. Problem çözme sürecinde birey çözümleyici düşünme, eleştirel düşünme ve yaratama becerilerini de gösterir. Bunların nasıl gösterildiği eğitimimizde ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır.

Evet, eğitimimizde bu aşamaların neler olduğu, bu aşamalarda neler yapıldığı ayrıntılı şekilde ele alınmakta ve sizlerin de bu aşamalara uygun ders tasarımı yapmanız sağlanmaktadır.

Problemler sadece sayısal derslerde karşımıza çıkmaz. Yaşamın her alanı problemlerle doludur. Dolayısıyla probleme dayalı öğrenme her derste kullanılabilir.

Evet, okulöncesinden üniversiteye kadar her düzeyde kullanılabilir. Yetişkin eğitiminde de kullanılmaktadır.

Bu eğitimde;

– Probleme dayalı öğrenmenin yararlarını açıklayacak,

– Probleme dayalı öğrenme aşamalarını açıklayacak,

– Bu aşamalarla temel ve üst düzey düşünme süreçleri arasında ilişki kuracak,

– Probleme dayalı öğrenmeye dayalı ders tasarımı yapacaksınız.

– Probleme dayalı öğrenme nedir?

– Probleme dayalı öğrenme neden gereklidir?

– Probleme dayalı öğrenme hangi aşamalarla gerçekleştirilir?

– Probleme dayalı öğrenmeyle temel ve üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişki nedir?

Paylaş
Bize Sorun
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?
0
SEPETİNİZ
  • Sepetinizde ürün yok.