SINAV KAYGISI – 1

SINAV KAYGISI – 1

Kaygı, insanın en temel duygularından biridir. Bireyin bedensel ve ruhsal varlığını tehlikede görmesi sonucunda yaşadığı tedirginliktir. Durumluk ve sürekli olmak üzere iki tür kaygıdan bahsedilebilir.

Durumluk kaygı, belli durumlarda ortaya çıkan kaygıdır. Ameliyat, sınav gibi koşullarda hissedilebilir. Hızlı kalp atışı, solunum hızlanması, terleme, titreme, kızarma gibi tepkiler bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergeleridir.

Sürekli kaygı ise bir kişilik özelliğidir. Bireyin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak yorumlama eğilimidir.

Sınav kaygısı, sınav durumlarında, fizyolojik, davranışsal ve bilişsel öğelere sahip hoşlanılmayan yoğun bir gerginlik durumudur. Sınav kaygılı bireyler yalnızca sınavda değil, grup içinde konuşma, sorulara cevap verme, tartışmalara katılma, yüksek sesle okuma gibi etkinliklerde de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanlı olurlar. Bireylerin kendilerine yönelik bu olumsuz düşünceleri, dikkatlerinin kolayca dağılmasına neden olur. Sınav sorularını okuma ve doğru cevaplama; konuşurken düşüncelerini organize etme, doğru sözcükleri seçme ve düzgün ifade etme gibi davranışlarında da başarısız olurlar.

Yapılan araştırmalar sınav kaygısının kuruntu ve duygusallık olmak üzere iki boyutu olduğunu göstermiştir.

Kuruntu boyutu; sınav kaygısının bilişsel boyutudur. Başarıda kuşkuya düşmek gibi içsel konuşmaları içerir. Genel olarak aşağıdaki maddelerle tanımlanabilir:

1. Dikkatini kendine yöneltme

2. Yeteneğe ve performansa güvenememe

3. Başkaları ile karşılaştırmada kendini zayıf olarak değerlendirme

4. Sınavlara yeterince hazırlanamama duygusu

5. Başarısızlığın sonuçlarını (ceza, statü veya güven kaybı vs.) düşünme

6. Sınavı zamanında yetiştirememe kuruntusu

Duygusal boyutu ise sınav ortamında kaygı ile ilgili fizyolojik reaksiyonlardır. Hızlı kalp atışı, terleme, üşüme, kızarma, mide bulantısı, sinirlilik gibi

Yine yapılan birçok araştırmada, öğrencilerin sınav sırasında duygusallık düzeyinin giderek azaldığı, kuruntu düzeyinde ise gerginliğin sınav sonuna kadar sürdüğü belirlenmiştir.

Sınav Kaygısını Artıran Başlıca Nedenler:

1. Öğrencinin, çevresindeki insanların kendisi hakkında olumsuz düşünebilecekleri endişesi

• Kazanmazsam küçük düşeceğim, akılsız olduğumu düşünecekler.

• Ailemin yaptığı fedakârlığın karşılığını vermeliyim.

• Diğer arkadaşlarımdan düşük puan alırsam değerim düşer.

2. Öğrencinin, kendisi ile ilgili endişeleri. Öğrenci kendi kişiliğine verdiği değeri, sınav başarısıyla ölçerse, yani sınavı bilgi ve beceriyi ölçen değil, kendi değerini ölçen bir araç olarak görürse kaygısı artacaktır.

3. Öğrencinin, üniversiteyi gelecekteki başarı ve mutluluğu için tek yol olarak görmesi

4. Öğrencinin, kendini sınava yeterince hazır hissetmemesi

“Sınav Kaygısı – 2” adlı yazımızda sınav kaygısının etkilerini ve bununla baş etme yollarını bulacaksınız.

Emel ÖZEL

Paylaş

Bir Yorum Yazın