SINAV KAYGISI – 2

SINAV KAYGISI – 2

“Sınav Kaygısı – 1” adlı yazımızda sınav kaygısının ne olduğunu aktarmıştık. Bu yazımızda sınav kaygısının ne tür etkilerinin olduğunu ve bunları ortadan kaldırmak için neler yapmanız gerektiğini ele alacağız.

Sınav Kaygısının Zihinsel Etkileri:

• Karar verme güçlüğü
• Konsantrasyon bozukluğu
• Unutkanlığın artması
• Eleştiriye tahammülsüzlük
• Düşüncelerin çarpıtılması

Sınav Kaygısının Duygusal Etkileri:

• Sinirlilik
• Gerilim
• Üzüntü
• Düşük özsaygı
• Yorgunluk
• İlgisizlik
• Utanç ve suçluluk
• Değişken ruh hali
• Yalnızlık
• Tedirginlik

Sınav Kaygısının Davranışsal Etkileri:

• Uykuya dalma güçlüğü veya çok erken uyanma
• Duygusal olarak patlama
• Agresif davranışlar
• Aşırı yeme veya iştah kaybı
• Titreme
• Kaygı yaratan durumlardan kaçma
• Hiçbir şey yapmak istememe

Sınav Kaygısıyla Nasıl Baş Edebilirsiniz?

1. Kendi kendine olumlu diyalog: Sesli veya sessiz, kendi kendine konuşma yani düşünme insanın benzersiz ve temel bir özelliğidir. Kendi kendimizle konuşmadan geçirdiğimiz zaman hemen hemen hiç yoktur. Kaygı yaşayacağınız bir duruma girmeden önce, kendinizi buna hazırlayın. Geçmişte benzer bir olayı başarıyla çözümlediyseniz, bunu hatırlamaya çalışın. Sonrasında da kendinize cesaret verin. Mantıklı olarak düşünün. Problemi tanımlayın ve elinizdeki seçenekleri gözden geçirin. Kaygı yaratan durumu çözdükten sonra da kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın.

• Biliyorum, bu sınavdan alnımın akı ile çıkacağım.
• Bu konuda özellikle beni rahatsız eden nedir?
• Kaslarımı biraz gevşetirsem kendimi daha sakin hissederim.
• Sınavdan önce gergindim. Duygularımı kontrol altında tuttum ve başardım. Aferin bana!

Başa çıkma cümlelerinin asıl yaptığı iş, herhangi bir durumda var olan ama bizim tespit edemediğimiz olumlu bakış açısının kişi tarafından görülmesini sağlamaktır.

2. Problemi saptama:
Günlük yaşantımızda bazı problemler kolayca tanımlanabildiği halde kaygıya neden olan birçok problemi tanımlayabilmek kolay olmayabilir. Durumun belirsiz olması kaygılı olma olasılığını arttırır. Problemin saptanmasında asıl önemli olan da problemin bazı yönlerini somut hale getirmedir.

3. Seçenek hazırlama: Problemin çözüme ulaşması için seçenekler hazırlanmalı ve her biri gözden geçirilmelidir. Bu eylem kişinin probleme bakış açısını genişletmeyi öğretir.

4. Bir çözümü Seçme: Saptanan seçeneklerin her birinin olumlu ve olumsuz yönleri incelenerek bir eylem planı çizilmelidir. Eylem planı hazırlanırken seçenekler birleştirilerek birbirleriyle uzlaşan çözümler oluşturulmaya çalışılmalıdır.

5. Eyleme geçme: Eylem planı çizildikten sonra sıra, bu planı uygulamaya gelecektir. Planın uygulanması sırasında amacınıza ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini, zamanı nasıl kullanacağınız ve hangi bilgilere ihtiyacınız olduğunu tespit edin.

6. Sonuçları değerlendirme: Yaşadığınız sorunda bir değişme olup olmadığını, gerginliğinizin azalıp azalmadığını değerlendirin. Sonuç “Hayır” ise problemi saptama aşamasına geri dönüp kaygınızın kaynağını doğru belirleyip belirlemediğinizden emin olun.

7. Zamanı iyi kullanma: Kaygı zamanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazen zamanın su gibi akıp gittiği ve her şeyin kontrolden çıktığı duygusu yaşanır. Bu durum olayların olduğundan çok daha tehdit edici algılanmasına neden olur ve hem fiziksel hem de duygusal sorunlara yol açar. Zamanın doğru ve etkin kullanılması, düzensizliğin ve kaygının çözümüne katkıda bulunacaktır.   Emel ÖZEL

Paylaş

Bir Yorum Yazın