ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRECEK ALTI UYGULAMA

“Bekleyin Sayın Yazar, Düşünüyorum!” adlı yazımda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir projenin nasıl gerçekleştirildiğini ve bir metnin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlatmıştım. Bu yazımda eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek altı uygulama sunacağım. Bu uygulamalar Edward De Bono’nun “The CoRT Thinking Program” adlı eğitim programının CoRT 1 (Genişletme)

Devamını Oku

Paylaş

ALGIMIZLA VE AKLIMIZLA OYNAMAYA ÇALIŞANLARLA NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

“Eleştirel Düşünme Dünyaya Karşı Bir Savuna Olabilir mi?” adlı yazımda yazılı, görsel, işitsel basın, internet ve sosyal medya aracılığıyla çeşitli güç odaklarının istediği şekilde düşünmemizi ve davranmamızı sağlamaya yönelik birçok mesaja maruz kaldığımızı belirtmiştim. Gazeteler, dergiler, kitaplar, televizyonlar, radyolar, internet siteleri, sosyal medya algı, düşünce, inanç ve davranışlarımızı etkilemeye ve

Devamını Oku

Paylaş

ÖZGÜRLEŞTİRMEYEN EĞİTİM APTALLAŞTIRIR

Karikatürdeki gençle ilgili çeşitli yargılar ileri sürebiliriz: – Ana dil bilinci gelişmemiş bir genç. – Dilin anlatım zenginliklerinin farkında değil. – Büyük bir olasılıkla okuma alışkanlığı yok. – Gündelik dilde kullandığı sözcük sayısının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. vb. Gence çokça yüklenmeyelim. O, elbetteki, okuduğu okullarda “Türkçe ve Edebiyat Öğretimi”nden geçmiş,

Devamını Oku

Paylaş

SORU YAZMAK BAŞARIYI ARTIRIYOR

Kessel Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Ebersbach ve araştırma ekibi, öğrencilerin sınavlara hangi stratejileri kullanarak hazırlandıklarını ve bunlar arasından hangi stratejilerin sınavlarda en iyi performansı göstermeyi sağladığını belirlemek üzere bir araştırma yaptı. Önce araştırmaya katılan 82 öğrencinin, hangi çalışma stratejilerini kullanarak sınavlara hazırlandıkları belirlendi. Öğrencilere birden çok strateji belirtebilecekleri söylendi ve elde

Devamını Oku

Paylaş

ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜNYAYA KARŞI BİR SAVUNMA OLABİLİR Mİ?

Yaşantımızın büyük bölümünde görsel, işitsel ve basılı araçlarla iletilen birçok bilgi ve mesaja maruz kalıyoruz. Bunların büyük bölümü, düşünce ve tutumlarımız etkileyerek güç odaklarının istediği şekilde düşünmemizi ve davranmamızı sağlamaya yönelik. Buna günümüzde algı operasyonu da deniyor. Böylesine bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda, neyin doğru olduğuna nasıl karar vereceğiz? Maruz

Devamını Oku

Paylaş