ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRECEK ALTI UYGULAMA

“Bekleyin Sayın Yazar, Düşünüyorum!” adlı yazımda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir projenin nasıl gerçekleştirildiğini ve bir metnin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlatmıştım. Bu yazımda eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek altı uygulama sunacağım. Bu uygulamalar Edward De Bono’nun “The CoRT Thinking Program” adlı eğitim programının CoRT 1 (Genişletme)

Devamını Oku

Paylaş

BEKLEYİN SAYIN YAZAR, DÜŞÜNÜYORUM!

“Algımızla ve Aklımızla Oynayanlarla Nasıl Başa Çıkabiliriz?” adlı yazımda güç odaklarının algı, düşünce ve davranışlarımızı yönetmek için çeşitli araç ve yöntemler kullandığını, eleştirel düşünme becerilerinin bunlarla baş etmede en etkili araçlardan biri olduğunu belirtmiştim. Eleştirel düşünme becerilerinin her derste kazandırılabileceğini, bunun için çeşitli materyal ve yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etmiştim. Aynı

Devamını Oku

Paylaş

GALİLEİ’YE NE OLACAK?

“Yaşamak, onu uygulamaktır. Bunun tersi, suya girmeden yüzme öğrenmek olur.”- John Dewey John Dewey’nin yukarıdaki belirlemesini kendi dersimiz özelinde düşündüğümüzde öğrenme sürecinde aktif olan öğrencilerin, dersin sonunda Aa! Ders bitti mi?” dediklerini birçoğumuz duymuşuzdur. Öğrencilerden, bu ve buna benzer cümleleri duymak için bilgi odaklı öğrenme ortamları yerine beceri temelli öğrenme

Devamını Oku

Paylaş

ÖZGÜRLEŞTİRMEYEN EĞİTİM APTALLAŞTIRIR

Karikatürdeki gençle ilgili çeşitli yargılar ileri sürebiliriz: – Ana dil bilinci gelişmemiş bir genç. – Dilin anlatım zenginliklerinin farkında değil. – Büyük bir olasılıkla okuma alışkanlığı yok. – Gündelik dilde kullandığı sözcük sayısının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. vb. Gence çokça yüklenmeyelim. O, elbetteki, okuduğu okullarda “Türkçe ve Edebiyat Öğretimi”nden geçmiş,

Devamını Oku

Paylaş

ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Eğitimin birçok yönü gibi değerlendirmeler de uzun zamandır gelenekselliğini koruyordu. Bir ünite sonu değerlendirme testi veya quiz gibi daha acil değerlendirmeler için Kahoot gibi araçlar az da olsa kullanılıyordu. Ancak, dünyadaki hemen hemen her okulun belirli bir düzeyde uzaktan veya hibrit öğretimle karşı karşıya gelmesiyle anlamayı ve bilgiyi kontrol etmenin

Devamını Oku

Paylaş