TEMEL VE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME

Hem alanyazında hem de öğretim programlarında öğrencilere üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması gerektiği belirtilmektedir ancak üst düzey düşünmenin ve bunu oluşturan becerilerin neler olduğu hakkında bir belirsizlik yaşanmaktadır. Temel ve üst düzey düşünme becerilerinin açıkça tanımlanmadığı, bunlarla öğretim programlarındaki kazanımlar arasında ilişki kurulamadığı zaman özellikle üst düzey düşünme becerilerinin bireylere kazandırılması ve ne kadar kazandırıldığının belirlenmesi olanaksızlaşmaktadır. 

Bu eğitimin temel amacı da temel ve üst düzey becerilerinin neler olduğunu tanımlamak, öğretim programlarındaki kazanımlarla temel ve üst düzey düşünme becerileri arasında ilişki kurmaktır.

Evet, düşünme becerileri en basit düzey olan hatırlamadan en zor düzey olan yaratmaya kadar aşamalandırılabilir?

Temel ve üst düzey düşünme becerilerini bilmek öğretim programlarındaki kazanımlarla düşünme becerileri arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar. Böylelikle herhangi bir kazanımla öğrencilere kazandırılmaya çalışılan beceriyi saptayıp öğretim ve ölçme – değerlendirme süreçlerini buna uygun olarak tasarlayabilirsiniz. Böylece beceri, kazanım, öğretim ve ölçme – değerlendirme arasında tutarlığa sahip bir öğretim süreci gerçekleştirirsiniz.

Evet, okulöncesinden üniversiteye, hatta öğrenim hayatı sonrasında da temel ve üst düzey düşünme becerileri bireylere kazandırılabilir.

Bu eğitimde;

  • Temel ve üst düzey düşünme becerilerini belirleyecek,
  • Bunların göstergelerini saptayacak,
  • Öğretim programlarındaki kazanımlarla temel ve üst düzey düşünme becerileri arasında ilişki kurabileceksiniz.
  • Düşünme becerilerini nasıl aşamalandırabiliriz?
  • Bunlardan hangileri temel, hangileri üst düzey düşünme becerileridir?
  • Temel ve üst düzey düşünme becerilerinin göstergeleri nelerdir?
  • Öğretim programlarındaki kazanımlarla temel ve üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişki nedir?
  • Kazanımlarla öğrencilere kazandırılmaya çalışılan temel ya da üst düzey beceri nasıl belirlenir?
Paylaş
Bize Sorun
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?
0
SEPETİNİZ
  • Sepetinizde ürün yok.