TERS YÜZ ÖĞRENME NASIL UYGULANIR?

TERS YÜZ ÖĞRENME NASIL UYGULANIR?

“Ters Yüz Öğrenme Nedir?” adlı yazımızda ters yüz öğrenmenin ne olduğunu, hangi yaklaşımların bir araya gelmesiyle oluştuğunu, derste ve ders dışında hangi düzeydeki bilişsel becerilerin geliştirildiğini incelemiştik. Şimdi de ters yüz öğrenmenin nasıl uygulanacağını ele alacağız.

Geleneksel öğretim anlayışında bir ders saatinin büyük kısmı derse giriş, ödev kontrolü ve içeriğin sunumuyla geçiyor. Buna karşılık ters yüz öğrenme anlayışında derse girişin ardından öğrenilen bilgilerin kontrolüne yönelik soru yanıt etkinliğini yapılıyor. Dersin büyük çoğunluğunda uygulama, problem çözme, tartışma, grup çalışması gibi etkinlikler yer alıyor.

Ters yüz öğrenmede öğretim süreci, sınıf dışı ve sınıf içi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sınıf içi etkinlikler ise dört aşamada gerçekleştiriliyor.

Ters yüz öğrenmenin yararlarını öğrenme için Ters Yüz Öğrenmenin Yararları” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

DAĞHAN, G.; GÜNDÜZ, A.Y.; AKKOYUNLU, B. (2018). Dönüştürülmüş Öğrenmenin (Flipped Learning) Çevrim İçi Boyutunun Kullanım Sürekliliği. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2018.pdf

GENÇER, B.G; GÜRBULAK, N; ADIGÜZEL. (2014). Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi, International Teacher Education Conference 2014

GÜNDÜZ, A.Y. ve AKKOYUNLU, B. (2016). Dönüştürülmüş Sınıftan Dönüştürülmüş Öğrenmeye. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2016.pdf

HAYIRSEVER, F.; ORHAN, A. (2018). Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 14(2): 572-596

KARATAŞ, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, Cilt: 3,  Sayı: 3

KAYA, D. (2018). Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249.

Paylaş

Bir Yorum Yazın