TERS YÜZ ÖĞRENME

“Dijital yerliler” adı verilen yeni nesil öğrenenler, önceki nesillerden çok farklı özelliklere sahip. Teknolojik aletleri, interneti ve sosyal ağları yaşamlarının merkezine koyan bu nesil, öğrenirken de farklı yöntemleri ve geleneksel olmayan ortamları tercih ediyor. Bu durum, öğrenme ortam ve süreçlerini hem dijital yerlilerin özelliklerine hem de yeni teknoloji ve yöntemlere uygun şekilde düzenlemeyi kaçınılmaz hale getiriyor. Bunu yapmak için de ters yüz öğrenme etkili bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. 

Ters yüz öğrenme, uzaktan ve yüz yüze öğretimin güçlü yanlarını birleştiriyor. Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciler, kendi belirledikleri zamanda ve kendi hızlarında öğreniyor. Temel bilgi ve anlama düzeyindeki öğrenmeleri kendi başlarına gerçekleştiren öğrenciler, öğrendikleriyle ilgili olarak sınıfta uygulamaya ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikleri yapmaya daha çok zaman buluyor. Böylece bir yandan öğrenciler öğrenme sorumluluğu ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştiriyor, diğer yandan öğrendiklerin kullanma ve bunlarla bir şeyler üretme olanağı buluyor.

Elbette. Hem sınıf dışı hem de sınıf içi etkinliklerin planlayıcısı olan öğretmen,  öğrencilerin temel bilgi ve anlamlara sahip olup olmadıklarını kontrol ediyor. Eğitimimizde bunun nasıl yapıldığı ayrıntılı şekilde ele alınıyor. 

Kesinlikle var. Eğitimimizde ters yüz öğrenmenin hangi aşamasının temel, hangi aşamasının üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği ve bunun nasıl yapıldığı uygulamalı olarak ele alınıyor. 

Elbette. Bu materyallerin hem dijital yerlilerin özelliklerine uygun olması hem etkileşim içermesi hem de kazanımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu materyallerin nasıl hazırlanacağı eğitimimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. 

Hayır, ters yüz öğrenme yüz yüze öğretimde olduğu kadar, uzaktan ve harmanlanmış (hibrid) öğretimde de kullanılabiliyor.

Ters yüz öğrenme anaokulundan üniversiteye her düzeyde, hatta yetişkin eğitiminde de kullanılıyor.

Bu eğitimde;

– Ters yüz öğrenmeye duyulan ihtiyacı açıklayacak,

– Ters yüz öğrenme süreciyle temel ve üst düzey düşünme becerileri arasında ilişki kuracak,

– Ters yüz öğrenmenin sınıf dışı ve sınıf için öğretim sürecini planlayacak,

– Sınıf dışı öğretim sürecinde kullanılacak materyalleri geliştirecek,

– Öğrenmeyi izlemek için ölçme aracı geliştireceksiniz.

– Ters yüz öğrenmeye neden ihtiyaç duyulmaktadır?

– Sınıf dışı ve sınıf içi süreçlerde öğrencilere hangi düzeylerdeki özellikler kazandırılır?

– Sınıf dışı ve sınıf içi öğretim süreci nasıl planlanır?

– Öğretim materyallerin özellikleri neler olmalıdır?

– Ters yüz öğrenmede ölçme ve değerlendirme nasıl yapılır?

Paylaş
Bize Sorun
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Size yardımcı olabilir miyiz?
0
SEPETİNİZ
  • Sepetinizde ürün yok.