UZAKTAN EĞİTİM

TERS YÜZ ÖĞRENME NEDİR?

Öğretim programındaki konuları yetiştirme baskısı mı yaşıyorsunuz? Ders sürenizin çoğunluğu bilgi aktararak mı geçiyor? Derslerinizde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek etkinliklere yeterince yer veremediğin izi mi düşünüyorsunuz? Ağırlıklı olarak anlatımla geçen derslerin öğrencilerin ilgisini çekmediğini mi gözlemliyorsunuz? Öğrencilerin öğrenme güdülerinin düşük olduğuna mı inanıyorsunuz? Öğrencilerinizin, bizlerden oldukça farklı şekilde öğrendiklerini mi düşünüyorsunuz?

Çoğunluğumuz bu sorulara “Evet!” yanıtını veriyoruz çünkü 2000 sonrasında doğmuş ve “dijital yerliler” adı verilen öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Bu öğrenciler, teknolojik olarak gelişmiş bir dünyaya doğdu. Yaşamlarının merkezinde yeni teknolojiler, çevrimiçi ortamlar, sosyal ağlar var. Eğlence, iletişim, bilgiye erişim, bilgiyi paylaşma gibi günlük işlerinin tamamını teknolojiyi kullanarak gerçekleştiriyorlar ve şu da açık bir gerçek ki bizim gibi öğrenmiyorlar. İnternet, tablet ve akıllı telefonlar yaşamlarının büyük kısmını kapsadığı için öğrenirken de bunları kullanıyorlar. Dijital yerliler izleyerek öğreniyor, öğrenirken etkileşimli ortamları ve aktif olmayı tercih ediyor.

Bu durum, öğrenme ortamlarının yeni teknolojileri dikkate alarak yeniden düzenlenmesini, teknolojinin sınıflara girmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Bunu sağlamak için de ters yüz öğrenme etkili bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

TERS YÜZ ÖĞRENME NEDİR?

Ters yüz öğrenme, uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretimin güçlü yanlarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir harmanlanmış öğrenme yaklaşımı.

Geleneksel öğretim anlayışında öğrenciler, derste temel bilgileri öğrenip evde ödev ya da alıştırma yaparken ters yüz öğrenme anlayışında temel bilgileri teknolojiyi kullanarak istedikleri yer ve zamanda öğrenip sınıfta uygulama yapıyorlar.

Öğrenciler konuyla ilgili hatırlama ve anlama düzeylerindeki öğrenmeleri okul dışında gerçekleştirirken uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeyindeki performansları okulda gösteriyorlar

Bir başka deyişle öğrenciler, öğretmenin yardımına daha az ihtiyaç duydukları temel öğrenmeleri okul dışında kendi başlarına gerçekleştirirken öğretmenin yardımına ve rehberliğine daha çok ihtiyaç duydukları üst düzey performansları okulda sergiliyorlar. Bu durum, ağırlıklı olarak bilgi aktarımı ve anlamayı sağlamakla geçen ders süresinin, daha çok uygulama yapmaya, etkileşim kurmaya ayrılmasını sağlıyor.

Kısacası anlatımla uygulama yer değiştiriyor çünkü ters yüz öğrenme anlayışının altında aktif öğrenme düşüncesi yatıyor. Bilginin öğrencilere aktarılmasıyla geçen sürenin, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalara ayrılmasıyla daha kalıcı ve nitelikli öğrenmelerin sağlanması hedefleniyor.

Ters yüz öğrenmede “yer” ve “aktivite” iki önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Bireysel alan, öğrencilerin temel öğrenmeleri ve anlamayı gerçekleştirdiği, bir başka deyişle öğrenmenin başladığı alan olarak tanımlanıyor. Grup alanı ise sınıfta öğretmen ve diğer öğrencilerle birlikte yapılan etkinlikleri kapsayan, başka bir deyişle öğrenmenin derinleştirildiği alan olarak karşımıza çıkıyor.   Ters yüz öğrenmede anlatım yönteminin bireysel alana kaydırılması, grup alanının öğretmen rehberliğinde daha dinamik ve etkileşimli hale getirilerek öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullandıkları aktif bir öğrenme ortamına dönüştürülmesi hedefleniyor. Yüz yüze eğitimin kalitesini artırmak modelin en temel amacı olarak karşımıza çıkıyor. Ters yüz öğrenme, “Sınıfta öğrencilerle geçirilen süre en verimli biçimde nasıl planlanabilir?” sorusunu gündeme getiriyor.

Ters yüz öğrenmenin nasıl uygulandığını öğrenmek için “Ters Yüz Öğrenme Nasıl Uygulanır?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

DAĞHAN, G.; GÜNDÜZ, A.Y.; AKKOYUNLU, B. (2018). Dönüştürülmüş Öğrenmenin (Flipped Learning) Çevrim İçi Boyutunun Kullanım Sürekliliği. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2018.pdf

GENÇER, B.G; GÜRBULAK, N; ADIGÜZEL. (2014). Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi, International Teacher Education Conference 2014

GÜNDÜZ, A.Y. ve AKKOYUNLU, B. (2016). Dönüştürülmüş Sınıftan Dönüştürülmüş Öğrenmeye. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2016.pdf

HAYIRSEVER, F.; ORHAN, A. (2018). Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 14(2): 572-596

KARATAŞ, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, Cilt: 3,  Sayı: 3

KAYA, D. (2018). Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249.

Bu yazıyı değerlendiriniz
[Total: 1 Average: 5]

Similar Posts

Bir Yorum Yazın

EnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsEspañolTürkçe