TERS YÜZ ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR?

TERS YÜZ ÖĞRENMENİN YARARLARI NELERDİR?

“Ters Yüz Öğrenme Nasıl Uygulanır?” adlı yazımızda ters yüz öğrenmeyi uygularken öğretmen ve öğrencilerin neler yaptığını ve sürecin nasıl yönetildiğini ele almıştık. Bu yazımızda ters yüz öğrenmenin yararlarına değineceğiz.

Ters yüz öğrenmenin yararları şu şekilde ifade edilebilir:

 • Ders süresinin çoğunluğunun, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ayrılmasını sağlar.
 • Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlar.
 • Süreçte öğrencileri etkin kıldığı için öğrenme motivasyonunu artırır.
 • Daha kalıcı öğrenmelerin edinilmesine yardımcı olur.
 • Grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerin iş birliği ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Öğretmen – öğrenci ve öğrenci – öğrenci arasındaki iletişimin artmasını sağlar.
 • Sınıflar daha üretken bir yapıya büründüğü için okul, öğrenciler için daha çok anlam kazanır.
 • Öğrenmede zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldırır.
 • Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu almalarını sağlar.
 • Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak verir.
 • Öğrencilere istedikleri sayıda tekrar yapma, farklı zamanlarda konuları tekrar etme şansı verir.
 • Dersi kaçıran öğrencilere bilgiye ulaşma şansı verir.
 • Ailelere dersleri takip edebilme ve çocuklarına daha fazla yardım edebilme şansı verir.
 • Öğretmenin, bilgi aktaran kişi konumundan rehber kişi konumuna geçmesini sağlar.
 • Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmesi için öğretmenin daha fazla zaman bulmasını sağlar.
 • Öğrencileri sınıfta etkin kıldığı için sınıf yönetimiyle ilgili sorunların azalmasına yardımcı olur.
 • Öğrencilere, öğretmene daha çok soru sorma fırsatı verir.

Ayrıca yapılan araştırmalar da ters yüz öğrenme anlayışının öğrencilerin başarılarını, motivasyonlarını, öğrenmeye karşı tutumlarını ve üst düzey düşünme becerilerini artırdığını ortaya koymaktadır.

Ters yüz öğrenmeyi uygularken karşılaşılan güçlükler ve bunlara sorun önerilerini öğrenmek için “Ters Yüz Öğrenmede Karşılaşılan Güçlükler” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

DR. LEVENT VEZNEDAROĞLU

YARARLANILAN KAYNAKLAR

DAĞHAN, G.; GÜNDÜZ, A.Y.; AKKOYUNLU, B. (2018). Dönüştürülmüş Öğrenmenin (Flipped Learning) Çevrim İçi Boyutunun Kullanım Sürekliliği. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2018.pdf

GENÇER, B.G; GÜRBULAK, N; ADIGÜZEL. (2014). Eğitimde Yeni Bir Süreç: Ters-Yüz Sınıf Sistemi, International Teacher Education Conference 2014

GÜNDÜZ, A.Y. ve AKKOYUNLU, B. (2016). Dönüştürülmüş Sınıftan Dönüştürülmüş Öğrenmeye. Eğitim Teknolojileri Okumaları – 2016 http://www.tojet.net/e-book/eto_2016.pdf

HAYIRSEVER, F.; ORHAN, A. (2018). Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 14(2): 572-596

KARATAŞ, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, Cilt: 3,  Sayı: 3

KAYA, D. (2018). Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249.

Paylaş

Bir Yorum Yazın